Privacyverklaring

Privacyverklaring van Angela Wijers Trainingen

Wanneer je mij mailt, schrijft of belt, ontvang ik enkele persoonsgegevens van je. Het zijn er niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens wel. In deze privacyverklaring kun je lezen waarom dat gebeurt, wat er met die gegevens gebeurt en hoe je ze kunt laten aanpassen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Ik verwerk je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer je mij belt, inhuurt als trainer of coach of informatie over een training wilt hebben. Het gaat daarbij om je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Waarom verwerk ik je persoonsgegevens?
Ik gebruik je persoonsgegevens om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen.

Wat doe ik niet met je gegevens?
Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of –systemen waar geen mens meer aan te pas komt. Ik ben de enige die toegang tot jouw gegevens heeft.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel. Wel ben ik als ondernemer wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?
Ik heb alle normale, passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien en laten corrigeren of verwijderen. Neem dan contact met mij op.